buy essay fast http://listbank.info/

RITMES UIT WEST-AFRIKA

Er wordt gewerkt met uitstekende muzikanten die didactisch sterk onderlegd zijn. Er wordt geleerd dat de djembé van oudsher het zekerste middel van informatieverstrekking is in gebieden waar de beschaving en de school van de blanke man nog niet was doorgedrongen.

Vanuit de aangebrachte technieken worden oude rituelen zoals zonneriten en riten van de geheime genootschappen geritmeerd. De stoutmoedigheid van de krijger wordt bezongen, maar ook het werk van de boer en de rijkdom van zijn oogst die hen beveiligt tegen de grootste vijand: hongersnood. Er wordt steeds gewerkt naar een sterk afsluitend moment.

Een actieve workshop waarbij elke deelnemer individueel kan proeven van de veelzijdigheid die schuil gaat achter de Westafrikaanse slaginstrumenten: djembé, doumdoum en kenkeni.

Locatie:
Groot lokaal met stoelen
in kringopstelling

Deelnemers:
Max. 30
Duur:
Min. 45 minuten
Leeftijdscategorie:
Diverse niveaus
Lesblad:
Te downloaden via deze link
Tarief:
A