buy essay fast http://listbank.info/

Meer slagkracht door ambacht

(MSDA)

 

Korte voorstelling:

De Notenboom vzw heeft een concept ontwikkeld waarbij industrieel afval wordt verwerkt tot kwalitatieve muziekinstrumenten. Deze instrumenten zijn volledig onderzocht op basis van klankkwaliteiten, speeltechnieken,  Met MSDA wil men in het onderwijs aan de slag gaan en de nodige faciliteiten bieden om jongeren uit te dagen om na te denken, te ondernemen en te creëren.

 

Welk probleem wordt aangepakt?

België behaalt op internationaal vlak het laagste cijfer qua onderwijstijd voor kunsteducatie in het secundair onderwijs. Volgens de OESO zijn skills als creativiteit en innovatie in toenemende mate cruciaal voor onze economie. Kunst vervult een essentiële rol in de ontwikkeling van deze cruciale skills. Zo komt kunsteducatie vaardigheden in positieve wetenschappen als wiskunde, wetenschappen, lezen en schrijven ten goede. Kunsteducatie heeft tevens een invloed op motivatie, zelfzekerheid en sociale competenties van leerlingen en doet hen beter samenwerken en communiceren.

Nog volgens het rapport concentreert de positieve invloed van kunsteducatie zich op ‘innovatieve vaardigheden’, wat zich uit in vrij denken, creativiteit en sociale – en gedragsvaardigheden. Creatieve en kritische denkers zijn volgens de OESO immers cruciaal als bouwsteen voor onze snel veranderende maatschappij en economie.

 

Wat is onze oplossing?

MSDA speelt een cruciale rol in het ontwikkelen van vele sleutelcompetenties die de arbeidsmarkt vraagt. Jongeren worden buiten hun comfortzone gebracht, jongeren worden uitgedaagd om vernieuwende mogelijkheden te zien.  Via kunst en muziek worden aan alle jongeren mogelijkheden geboden om talenten te ontwikkelen en initiatief te nemen. Dit zijn kwaliteiten die jongeren nodig hebben om succesvol door te groeien. Bij dit project zijn jongeren actief bezig met hun leerproces. Leraren en scholen krijgen de mogelijkheid om vakoverschrijdend, projectmatig aan de slag te gaan waarbij linken worden gelegd naar maatschappelijke thema’s zoals milieu, diversiteit, circulaire economie.

 

Wie is ons doelpubliek?

In de eerste plaats richten we ons met MSDA  tot de leraren kunst in het secundair onderwijs Vlaanderen. Het gaat om 2000 leraren muziek, beeld, expressie die wekelijks samen ca. 300000 Vlaamse jongeren bereiken. Verder wordt dit aanbod aangeboden aan leraren wetenschap, techniek en lerarenopleidingen van de vernoemde studierichtingen en leraren muzische vorming Basisonderwijs.. De onlinemethode biedt mogelijkheden om het project aan te bieden voor leraren kunst in de ons omringende landen.

 

Wat is ons businessmodel?

Uitdieping van de mogelijkheden van één prototype. Adhv de Taurom wordt een methodiek ontwikkeld die nadien wordt toegepast op andere instrumenten. De bedoeling is om een volwaardig en uniek kwalitatief instrumentarium uit te werken. Er is een patent op de Taurom genomen in België.

 

Hoe willen we ons doelpubliek bereiken?  

Afgelopen maanden werd MSDA reeds voorgesteld voor in 40 secundaire scholen voor ca. 7.000 jongeren. Door samenwerkingsverband met lerarenorganisatie kunst algemene onderwijs Muzes bereikt De Notenboom via nieuwsbrief, vormingen, maandelijks ca. 20.000 contacten Het gaat hier in de eerste plaats om leraren kunst. Daarnaast bereiken we directies, verantwoordelijken ouderraden, scholierenkoepel, studenten, …

 

Unieke organisatie

In ons segment hebben we geen organisaties die soortgelijke zaken aanbieden. De Notenboom bekleedt een unieke plaats in het concept dat wordt aangeboden: professionele docenten komen op locatie werken met een uniek instrumentarium. De scholen hebben geen enkele hinder van de organisatie/logistiek/financieën van dit project.

Scholen, lerarenopleidingen zijn vragende partij om onderwijsvernieuwende projecten aan te bieden. Het grote voordeel van dit project is dat we volwaardige instrumenten kunnen aanbieden tegen een lage prijs waardoor MSDA voor iedereen toegankelijk is. De mogelijkheden tot vakoverschrijdende samenwerking bieden ons tal van mogelijkheden om MSDA in een heel brede context aan te bieden.

De Notenboom heeft structurele samenwerkingsverbanden uitgebouwd met toeleveringsbedrijven voor diverse materialen, recyclagebedrijven, OVAM, musea, muziekindustrie om dit project op lange termijn te garanderen.

PROFIEL ORGANISATIE

De Notenboom

MISSIE

Elke jongere heeft recht op degelijke kunsteducatie

ACTIVITEITEN

Actief in Onderwijs Vlaanderen

Jaarlijks bereik van ca. 20.000 jongeren

INITIATIEFNEMER EN CONTACTPERSOON

Jos Maes
jos.maes@fcme.be
0473 25 29 59

ADVISEURS

Reemi Mistiaen (ontwikkeling methodiek)
Willem Vertommen (logistiek)
Ivan Peeters (productontwikkeling, oktrooi, strategie)

BIJKOMENDE INFO JOS MAES