buy essay fast http://listbank.info/

PROJECTDAGEN

Voor de projectdagen werkt de Notenboom zowel met kant-en-klare initiatiesessies als op maat. In samenwerking met verantwoordelijke leraren wordt optimaal ingespeeld op de mogelijkheden, behoeften en noden van de school en leerlingen hetgeen uitmondt in intensieve workshops die uitmonden in een toonmoment of zelfs een ware voorstelling.

Centraal staan steeds de actieve betrokkenheid en de openheid naar culturele diversiteit. In haar praktijkgerichte werking biedt de Notenboom nuttige informatie aan voor de leraren die om een vakoverschrijdende werking te stimuleren.

Ook hebben we een aanbod van langlopende trajecten die een duurzaam effect beogen.