buy essay fast http://listbank.info/

DOTPAINTING

Dotpainting is de traditionele teken- en schildertechniek van de Australische Aborigines. Gebeurde dit oorspronkelijk op rotsen, boomschors, personen of in het zand, vanaf het midden van de twintigste eeuw heeft deze kunstvorm een nieuwe impuls gekregen doordat men gebruik ging maken van moderne middelen zoals acrylverf en doek.

Dotpainting wordt gebruikt om een verhaal te vertellen. Dit verhaal kan zijn oorsprong vinden in oude mythologische tijden, het heden of de toekomst, samenvallend in de droomtijd, het bijzondere en voor de westerse mens uiterst moeilijk te begrijpen tijdconcept van de aborigines.

Met behulp van een stokje of zelfs een takje van een boom wordt de verf op de ondergrond aangebracht, nadat de omtrek van de afbeeldingen van het verhaal in ruwe schetsen is ingetekend.

Er worden veel symbolen gebruikt. Een cirkel duidt meestal een overnachtingsplaats aan. De letter U duidt op een mens. Is er een speer geschilderd naast deze U, dan betreft het eenman, is er een graafstok naast afgebeeld, dan betreft het een vrouw. De trektochten van mensen en dieren worden door lange lijnen weergegeven. De betekenis van een schilderij is het eigendom van de schilder. Slechts hij of zij kan het verhaal vertellen.

De belangrijkste categorie dotpaintings wordt gebruikt voor de initiatieplechtigheden. Veel schilderijen van dit type worden verborgen gehouden en zijn bestempeld als heilig. Niet-Aboriginals mogen deze schilderijen absoluut niet aanschouwen. Inbreuk hierop wordt bestraft door de lokale oudsten.

In deze workshop gaan ook wij aan de slag en leven ons volledig in in de cultuur van de Aboriginals. We leren bij over Australië en de Australische cultuur, en ontwerpen onze eigen dotpainting.