buy essay fast http://listbank.info/

INITIATIESESSIES TIJDENS DE LESSEN MUZIKALE OPVOEDING EN MUZISCHE VORMING

De Notenboom heeft een uitgebreid aanbod van op maat gemaakte workshops en activiteiten. Ideaal voor het onderwijs, (jeugd)verenigingen en organisaties en voor bedrijven.

We hebben de nodige expertise uitgebouwd in het onderwijs. De resultaten liegen er niet om: jaarlijks zijn er honderden scholen die diverse activiteiten aanvragen tijdens de lessen muzische vorming, muzikale en plastische opvoeding, projectdagen of vormingen.

De afgelopen maanden hebben we intensief ingezet op de ontwikkeling van een nieuw instrumentarium. Nieuwe workshops zijn ontwikkeld, vakoverschrijdende projecten staan in de steigers, lerarenopleidingen ontwikkelen lesmateriaal,… Uiteraard zijn in ons aanbod nog steeds de bestaande en gekende activteiten opgenomen.  

info@denotenboom.net   – 0473 25 29 59