buy essay fast http://listbank.info/

ONDERWIJS

De Notenboom heeft de nodige expertise uitgebouwd in het onderwijs. De resultaten liegen er niet om: jaarlijks zijn er honderden scholen die diverse activiteiten aanvragen tijdens de lessen muzische vorming, muzikale en plastische opvoeding, projectdagen of vormingen.

Onze activiteiten richten zich naar diverse onderwijsniveaus:

– basisonderwijs
– secundair onderwijs
– hoger onderwijs
– deeltijds kunstonderwijs
– buitengewoon onderwijs

WE STREVEN ERNAAR OM MET ONZE WERKING:

 op een onderbouwde manier leerlingen kennis te laten maken en ontplooiingskansen aan te bieden met diverse disciplines zoals muziek, beeld, dans, drama, …

 de leraren en studenten muzische vorming of artistieke vakken kennis te laten maken met diverse technieken, innovatieve werkvormen, methodieken, evaluatiestrategie├źn die inspirerend werken.

 actieve vakoverschrijdende samenwerking door het aanbieden van ondersteunend lesmateriaal.

 bevorderen van culturele leven op school en uitbouwen van een inspirerend netwerk waarbij bepaalde initiatieven kunnen worden uitgewisseld.