buy essay fast http://listbank.info/

ONDERWIJS

De Notenboom heeft de nodige expertise uitgebouwd in het onderwijs. De resultaten liegen er niet om: jaarlijks zijn er honderden scholen die diverse activiteiten aanvragen tijdens de lessen muzische vorming, muzikale en plastische opvoeding, projectdagen of vormingen.

Onze activiteiten richten zich naar diverse onderwijsniveaus:

– basisonderwijs
– secundair onderwijs
– hoger onderwijs
– deeltijds kunstonderwijs
– buitengewoon onderwijs

WE STREVEN ERNAAR OM MET ONZE WERKING:

 op een onderbouwde manier leerlingen kennis te laten maken en ontplooiingskansen aan te bieden met diverse disciplines zoals muziek, beeld, dans, drama, …

 de leraren en studenten muzische vorming of artistieke vakken kennis te laten maken met diverse technieken, innovatieve werkvormen, methodieken, evaluatiestrategieën die inspirerend werken.

 actieve vakoverschrijdende samenwerking door het aanbieden van ondersteunend lesmateriaal.

 bevorderen van culturele leven op school en uitbouwen van een inspirerend netwerk waarbij bepaalde initiatieven kunnen worden uitgewisseld.