buy essay fast http://listbank.info/

AANBOD VERENIGINGEN/ORGANISATIES

De Notenboom wil kunst- en cultuurparticipatie bevorderen, en dit zowel op een actieve als een passieve manier. Participeren en creëren in workshops, proeven van het werk van anderen in theater-, film- en podiumvoorstellingen.

Kunst, muziek en dans als een perfect middel tot ontmoeting: tussen creatievelingen, mensen van alle leeftijden, met diverse interesses, met gelijkenissen en verschillen en diverse sociale achtergronden.
Door een aangepast aanbod wensen we drempelverlagend te werken voor deze brede doelgroep. Naast een waaier van diverse workshops, trajecten, werkt De Notenboom ook op maat. Alle mogelijke suggesties zijn steeds welkom!