buy essay fast http://listbank.info/

Aanbod

De Notenboom heeft een uitgebreid aanbod van op maat gemaakte workshops en activiteiten. Ideaal voor het onderwijs, (jeugd)verenigingen en organisaties en voor bedrijven.

We hebben de nodige expertise uitgebouwd in het onderwijs. De resultaten liegen er niet om: jaarlijks zijn er honderden scholen die diverse activiteiten aanvragen tijdens de lessen muzische vorming, muzikale en plastische opvoeding, projectdagen of vormingen.

Onze activiteiten richten zich naar diverse onderwijsniveaus:

basisonderwijs
secundair onderwijs
buitengewoon onderwijs
deeltijds kunstonderwijs
hoger onderwijs

Daarnaast wil de Notenboom kunst- en cultuurparticipatie bevorderen. Kunst, muziek en dans als een perfect middel tot ontmoeting: tussen creatievelingen, mensen van alle leeftijden, met diverse interesses, met gelijkenissen en verschillen en diverse sociale achtergronden.

Hiervoor hebben we een breed aanbod dat aangepast kan worden aan elke context, zowel bij verenigingen en organisaties als bij bedrijven.