buy essay fast http://listbank.info/

BASISONDERWIJS

Het aanbod voor kleuter- en lager onderwijs is evenwichtig verdeeld over de verschillende domeinen van muzische vorming: beeld, muziek, drama, beweging en media.

De activiteiten zijn meestal multidisciplinair en gaan uit van een actieve betrokkenheid van het kind. De projecten worden op locatie gebracht door onderlegde begeleiders met eigentijdse, leuke en creatieve werkvormen en bieden voor elke leraar een bron van inspiratie.

Het aanbod bestaat voornamelijk naast kant-en-klare workshops uit projecten op maat waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de mogelijkheden van het lerarenteam.

Meestal wordt gewerkt met langlopende trajecten die een duurzaam effect beogen.

Kleuteronderwijs (+ 1ste graad LO)
– Willie (theater)