buy essay fast http://listbank.info/

BUITENGEWOON ONDERWIJS

Het aanbod voor buitengewoon onderwijs is verdeeld over een aantal domeinen van muzische vorming: muziek, drama en beweging.

In deze activiteiten wordt een leerproces op gang gebracht waarin doelstellingen mbt verschillende facetten van de persoonlijkheidsontwikkeling worden nagestreefd en verwezenlijkt.

BLO
Willie 
(theater)

BuSO

Reis door Afrika (percussie)