buy essay fast http://listbank.info/

KLANKEN VAN HET WITTE DOEK

Stel, je bent in dienst van de VRT als geluidsregisseur. De omroep heeft een filmimpressie van 6 minuten gemaakt rond een bepaald thema: een sportmanifestatie met allochtone jongeren, de gevolgen van de opwarming van de aarde, daklozen in de grootstad, het bezoek van een Afrikaans staatshoofd…

Wat het onderwerp ook mag zijn, het filmfragment moet worden voorzien van passende muziek. Met de hele klas worden de beelden aantrekkelijk gemaakt door een klanktapijt te creëren met een uitgebreid instrumentarium.
Beelden prikkelen de fantasie en helpen de leerlingen om tot ideeën te komen van een eigen ontwerp. In dit concept wordt heel diep ingegaan op de creatieve mogelijkheden van elk van de deelnemers. Na het aanbrengen van een aantal ‘grooves’ – waarbij de actieve betrokkenheid van elke leerling centraal staat – bestaat deze sessie gedeeltelijk uit open activiteiten waarbij de jonge filmcomponisten worden uitgedaagd om te experimenteren.

Talrijke toepassingen en uitbreidingsmogelijkheden zijn voorhanden om rond dit gegeven verder aan de slag te gaan.