buy essay fast http://listbank.info/

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Deze initiatiesessies bieden een welkome afwisseling en aanvulling bij de lessen AMC/AMV waarbij de klemtonen liggen op niet-Westerse kunstvormen en actieve kunstbeleving in groep.

In samenwerking met het lerarenteam wordt optimaal ingespeeld op de mogelijkheden, behoeften en noden van de academie en leerlingen hetgeen uitmondt in intensieve workshops die kunnen uitmonden in een toonmoment of zelfs een ware voorstelling.

De initiatiesessies worden gebracht door professionele lesgevers die pedagogisch onderlegd zijn. Via de verschillende initiatiesessies maken de leraren kennis met vernieuwende werkvormen en didactiek. Via bijkomende informatie wordt de mogelijkheid aangeboden om de sessies voor te bereiden en/of te verwerken.

De sessies worden op locatie, meestal in het lokaal AMC/AMV gebracht. Hierdoor worden democratische prijzen gehanteerd. De activiteiten worden ingebed in het lessenrooster waardoor de schoolorganisatie op geen enkel manier verstoord wordt.

Deze initiatiesessies worden aangeboden over de verschillende jaren en van de academie. Aangepaste werkvormen en leerlijnen vinden we terug doorheen het aanbod.