buy essay fast http://listbank.info/

HET LAND VAN KWIEN

Het gebeuren speelt zich af op een stuk grasland, waar een allegaartje van insecten samen probeert te leven.

Aan het hoofd staat Kwien, de protserige bijenkoningin. Enkele hoofdpersonages zijn Tor, de schoenmaker en Rups, de huishoudster. Alles lijkt zijn gewone gangetje te gaan, tot een stelletje sprinkhanen asiel komt vragen…

De nieuwe musical, gesteund door de provincie Vlaams Brabant.

Bovendien ook gesteund door VORMEN vzw, die er een publicatie rond maakte waarmee je in de klas aan de slag kan.

In dit stuk komen heel wat mensen- en kinderrechten aan bod, die door de benadering voor de leerlingen begrijpelijk zullen overkomen.

 

Praktisch:
4 bezoeken van 2 medewerkers,
1 voorstelling voor publiek
Deelnemers:
Alle kinderen (ook kleuters)
Ondersteuning:
Talrijke attributen
+ klank- en lichtinstallatie
Ook beschikbaar:

CD met prachtige tekeningen

-Educatief pakket kleuters en 1ste graad LO

-Werkbladen kleuters en 1ste graad LO

-Educatief pakket 2de en 3de graad
-Educatieve fiches 2de en 3de graad

Bijlagen: kinderrechtentekeningen