buy essay fast http://listbank.info/

HOGER ONDERWIJS

Er is nood aan degelijk opgeleide leraren die op een originele manier muzische activiteiten kunnen begeleiden.

Door participatie aan initiatiesessies en door observatie- en doestages maken de studenten kennis met diverse methodieken en krijgen ze inzicht in het opzetten van muzische activiteiten.

Het belang van muzische vorming en artistieke vakken in het onderwijs is de laatste jaren sterk toegenomen.