buy essay fast http://listbank.info/

KLANKENDAAL

Klankendaal, Flemish Centre for Music Education, functioneert als bruggenbouwer. Het centrum verbindt de verschillende muziekeducatieve actoren; voedt muziekpedagogische praktijk met onderzoek (en omgekeerd); biedt via verschillende organisaties een internationale dimensie aan de Vlaamse muziekeducatie en werkt concrete, stimulerende projecten uit voor de sector. Klankendaal werd officieel geopend op 7 september 2007.

Vijf culturele organisaties van bovenlokaal belang gebruiken vanaf september 2008 een voormalige opslagplaats aan de Colomawijk te Mechelen, vlakbij de Vaart. Ze dopen het om tot Klankendaal, Flemish Centre for Music Education en ontwikkelen er bovenop hun afzonderlijke werkingen een innovatieve samenwerking.

Het betreft Muzes, De Notenboom, Kinderklanken, Artschool en Klankendaal vzw zelf. De lokalen worden bovendien open gesteld voor diverse doeleinden: cursussen, lezingen, toonmomenten van Amarant, Vorming Plus, Muziek en Handicap, Jeugd en Muziek, Hademus, KULeuven.

Klankendaal wordt een ontmoetingsplek waar jong en minder jong kunst, muziek maakt of meemaakt, waar jong talent samenwerkt met ervaren docenten, waar een actief en gemotiveerd publiek elkaar ontmoet tijdens voorstellingen, tentoonstellingen, workshops, seminaries, opzoekingen in de mediatheek.

Als artistiek laboratorium maakt Klankendaal nieuwe, inspirerende verbindingen mogelijk tussen kunst en muziek, educatie en publiek.

Meer weten?
www.klankendaal.be