buy essay fast http://listbank.info/

MEER SLAGKRACHT DOOR AMBACHT

Het project ‘Meer slagkracht door Ambacht’ wordt aangeboden voor basisonderwijs, lerarenopleidingen en verschillende graden en richtingen van het secundair onderwijs. De docenten van De Notenboom komen op bezoek in je vaklokaal op het afgesproken tijdstip met het nodige materiaal. 
Er kan op diverse manieren worden samengewerkt: het kan gaan van initiatiesessies tijdens de lessen Muzikale Opvoeding, tot workshops waarbij instrumenten worden gebouwd, tot vormingen die voor leraren worden aangeboden.

Het kwalitatief materiaal dat we gebruiken voor dit project is afkomstig van Vlaamse bedrijven die massaal materialen dumpen die op de afvalberg terecht komen. Duurzame materialen die door leerlingen kunnen worden verwerkt tot nieuwe, originele instrumenten.

In het project ‘Meer slagkracht door ambacht’ worden linken gelegd naar wetenschap, techniek en milieu. Hierdoor zien jongeren verbanden. Het gaat dus niet om het musiceren op zich of om het leren van losse feitjes.

De ogen openen voor afval -en vooral voor de creatieve mogelijkheden ervan- daar draait het in dit project om. Experimenteren, ontdekken, musiceren… dingen die jongeren boeiend vinden. Afgedankte voorwerpen stimuleren jonge creatievelingen om hun originaliteit te uiten en de wereld met andere ogen te bekijken. De bedoeling van dit project is om jongeren enthousiast te maken rond het personaliseren en herinterpreteren van afgedankte voorwerpen.

De initiatiesessies zijn op maat van jongeren. Met een vernieuwende aanpak, een nieuw instrumentarium worden activiteiten aangeboden door professionele docenten. Elke initiatiesessie is voorzien van een degelijke opbouw, veel afwisseling en interactie. Tevens bieden we vormingssessies aan voor leraren MO/PO/TO. Dit project kan worden uitgewerkt tot een omkaderd project dat vanuit een brede invalshoek talrijke verwerkingsmogelijkheden heeft. 

Verloop van de sessie:

Inleiding: doelstellingen van de sessie worden uitgelegd.

Muzikale inleiding: aanbrengen van basisritme

Voorstelling van de verschillende instrumenten adhv eigen klankmogelijkheden en basistechnieken.

Experimenteermoment/verkenningsfase: leerlingen gaan aan de slag met het instrumentarium.

Samenspel: in het samenspel vinden de leerlingen een toepassing voor de elementaire instrumentale verworvenheden. Begeleid door een docent ontwikkelen zij al musicerend onderstaande vaardigheden:

-luister, reactie- en aanpassingsvermogen
-interactie tussen de individuen en de groep
-aanvoelen en inzien van normatieve factoren mbt tempo, karakter, evenwicht, toonzuiverheid, dynamiek, expressie. 

            

 

Jongeren ervaren dat we op selfmade industrials knappe resultaten kunnen bereiken en heel veel musiceerplezier. We gebruiken deze gebouwde instrumenten als volwaardige muziekinstrumenten waarmee we met jongeren al heel snel tot een resultaat komen. 

Voor dit instrumentarium worden de klanken gecombineerd van 5 instrumenten: 

  • Warme sound van de Taurom: een cilindertrom met een slagvlak van koeienvel en een lichaam van PVC. Het is een instrument met bepaalde toonhoogte dat ritmisch, harmonisch -en zelfs melodisch- kan worden gebruikt. De Taurom is op verschillende manieren te bespelen: met drumstok of met de hand. Aan de achterzijde van de Taurom bevindt zich een rond gat. Wanneer dit wordt gedempt, krijgt men een wijziging van toonhoogte.
  • Regarom, de hartslag van de band: de Regarom is een lijsttrom met een slagvlak van bachemateriaal die wordt bespeeld met een drumstok. Als de Regarom wordt bespeeld met de rechterhand, kan de speler met de linkerhand de toon in hoogte laten veranderen door de hand tegen het vel te houden en van boven naar beneden te bewegen. Het rondhout aan de achterkant van de trommel kan dienen als steun voor de stemmende hand. 
  • Smartshaker: rollende bollen van staal: een houten shaker die wat wegheeft van een smartphone. Deze shaker heeft een compact formaat, waardoor u hem goed kunt vasthouden tijdens het spelen. De smartshaker kan worden gebruikt als schudinstrument maar kan ook op een subtiele manier worden bespeeld met de vingers.
  • Krachtige stoten van de Kotilo: de Kotilo heeft een klankbuis uit PVC met een vaste lengte. De enige tonen die voortgebracht worden zijn de natuurtonen. Door de lipspanning te vergroten ontstaat bij het bespelen een reeks boventonen. Het stemmen van dit instrument gebeurt door de flexibeam te schuiven.
  • Sprankelende klanken van de Alufoon: de Alufoon is een slaginstrument bestaande uit gestemde aluminiumbuisjes op een PVC-kader. Deze alubuisjes zijn gerangschikt als een toetsenbord. Je kan erop spelen met speciale kunststof of hard rubberen kloppers. Elke noot heeft een eigen kleur.

Tony Capellán, Mar Invadido / Invaded Sea , 2015. Found objects from the Caribbean Sea. Installation view: Poetics of Relation , Pérez Art Museum Miami, 2015. Collection of the Artist. Photo courtesy of Oriol Tarridas Photography.

De Alufoon

De Regarom

De Taurom

BACK TO THE FUTURE

In een wereld die steeds sneller draait, moet het venster worden opengezet om frisse wind en vernieuwing toe te laten. Voor deze vernieuwing keren we terug naar de rijke traditie waarop we in Vlaanderen kunnen terugvallen: de ambachten. We laten de leerlingen tijdens het klasbezoek en de naverwerking kennismaken een nieuw concept waarbij we de leerlingen de toewijding, passie en liefde laten ontdekken die essentieel zijn voor een goede ambachtsman. 

Het kwalitatief materiaal dat we gebruiken voor de bouw van de instrumenten zijn industriële tegenhangers van de ambachten. De Vlaamse bedrijven die massaal materialen dumpen die op de afvalberg tercht komen. Duurzame materialen die door leerlingen worden verwerkt tot nieuwe, originele instrumenten. 
Probleemoplossend denken, coöperatief leren, stimuleren van onderzoekende vaardigheden en kritisch denken staan hierbij centraal. Hierbij leggen we link naar STEM-onderwijs waarbij de leerling vanuit waarneming die vragen oproept en door onderzoek een antwoord formuleert.

Tijdens de sessie ‘Instrumentenbouw’ -in het vak TO/MO of projectdag- krijgen de jongeren een praktische workshop waarbij instrumenten worden gebouwd. In kleine groepjes, 2 à 3 leerlingen, wordt met de nodige materialen, handleidingsfiches, instructiefilmpje aan de slag gegaan. Met deze workshop wensen we jongeren uit te dagen om zelf op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Elk kind en jongere is van nature actief, ondernemend, kunstzinnig en creatief. Met dit project laten we jongeren intens samenwerken, over de vakken heen, tot het ontdekken van zichzelf. Verder wensen we grenzen te verleggen, openheid stimuleren naar burgerschap, enthousiasme en passie.

 

Er is een hernieuwde belangstelling voor het werken met de handen. Het werken met de handen werkt therapeutisch. Het draagt door het trage en arbeidsintensieve maakproces bij tot onthaasting en versterkt het gevoel van eigenwaarde door het ontdekken en bijschaven van persoonlijke vaardigheden.

De doelgroep van de De Notenboom zijn in de eerste plaats leraren MO. De Notenboom biedt initiatiesessies aan tijdens de lessen muzikale opvoeding door professionele docenten. Deze docenten komen gedurende één week in het muzieklokaal. De initiatiesessies gaan door binnen de reguliere lessenroosters. Het feit dat alles op locatie gebeurt, binnen de bestaande organisatiestructuur van een school en beperkte logistieke vraagt, zorgt ervoor dat alles vlot kan worden georganiseerd. Er wordt aan de leerlingen een financiële bijdrage gevraagd van € 4,20 (met een minimum van 20 leerlingen per klasgroep).

 

Vanuit een breed samenwerkingsplatform krijgt dit project vorm en gestalte: logistiek materialen en gereedschap, opslagruimtes, verwerking,  inhoudelijke sturing, sponsoring,…  De volgende weken, maanden worden nog tal van bedrijven aangetrokken om het project inhoudelijk en logistiek te ondersteunen.

INVENTUS 

Inventus heeft een formule uitgewerkt waarbij het bedrijven en startups van A tot Z begeleid indien deze willen starten met een nieuw product. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de slaagkansen van het project waarbij veel aandacht gaat naar professionalisering, het nemen van de juiste stappen op het juiste moment en beheersing van de kosten.

 www.inventus.be

 Begeleiding van het hele traject: octrooien, prijszetting, sponsordossiers en investeerders.

 Nota van de zaakvoerder:

Ivan Peeters: De reden dat ik mijn schouders mee onder dit project zet is dat het volgens mij een leemte invult binnen het onderwijs, namelijk de jeugd aanzetten tot (technische) creativiteit op een speelse en praktische wijze. Naar de toekomst toe hebben we zeer veel nood aan technische geschoolde mensen die creativiteit aan innovatie kunnen koppelen.

 

OVAM 

De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. We geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving.

www.ovam.be

ONDERSTEUNING
Ter beschikking stellen van werkruimte en opslagruimte in De Potterij Mechelen 

CERA FOUNDATION 

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Deze projecten situeren zich in zeven kerndomeinen en sluiten aan bij de waarden van onze coöperatie: samenwerkingsolidariteit en respect voor het individu.

www.cera.be

ONDERSTEUNING
Financiële ondersteuning van pilootproject in onderwijs Mechelen

KURIO 

KURIO Recycling is een vrij initiatief waarbij men gebruikte thermoplastische kunststofleidingen (PVC, PE, PP) inzamelt in België en dit tot op heden volledig gratis.

www.kurio.be

ONDERSTEUNING

Oude leidingen en hulpstukken worden via de KURIO Recycling Inzamelpunten ingezameld en herverwerkt tot nieuwe produkten met een nuttige en duurzame toepassing. De Notenboom kan beschikken over de materialen die op deze inzamelpunten worden ingezameld.

ZOO PLANCKENDAEL 

ZOO Planckendael maakt deel uit van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen waartoe ook ZOO Antwerpen, het Serpentarium in Blankenberge en reservaat De Zegge in Geel behoren.

www.zooplanckendael.be

ONDERSTEUNING
Bewaren van gebruikte geveltextiel.

STOLZ 

Heden exporteert Stolz het gros van zijn producten : van Noord- tot Zuid-Europa, van de Atlantische Oceaan tot zelfs in de Golfregio zijn er zetelfabrikanten, interieurarchitecten, autobekleders … die haast dagelijks met Stolz-leder werken.

Voornaamste afnemers zijn uiteraard zetelproducenten maar evenzeer zijn er toepassingen in andere sectoren zoals inrichting van luxejachten, kantoormeubilair, autobekleding, hotels … .

www.stolz.be

ONDERSTEUNING
Ter beschikking stellen van lederoverschotten

VAN WAUWE PLASTIEK 

Specialist in kunststof materialen voor bouw en industrie, bouwt samen met haar particulier, professioneel en industrieel cliënteel aan een gezamenlijke duurzame toekomst. Het uitgebreid gamma aan kunststof producten bestaat uit meer dan 50.000 artikelen. 

www.plastiekvw.be

ONDERSTEUNING 

Snijoverschotten voor specifieke artikelen worden bewaard. 

VAN MOLLE 

Van Molle is expert in het maken en plaatsen van dekzeilen en zonwering voor buiten, zowel voor bedrijven als voor particulieren. 

www.vanmolbvba.eu

ONDERSTEUNING 

Snijoverschotten worden bewaard. 

DE KRINGWINKEL/ECOSO

ECOSO vzw wil via haar initiatieven (o.a. de 8 Kringwinkels) passend werk bieden aan mensen die een afstand hebben naar de arbeidsmarkt. Via begeleide tewerkstelling kunnen deze mensen groeien, zich ontplooien en verder doorstromen naar reguliere jobs. 

www.dekringwinkel.be/ecoso

ONDERSTEUNING 

Remkabels, tentstokken Tomorrowland, worden bewaard

 

Sinds juli 2018 is de opslagruimte en werkplaats van de Notenboom ondergebracht in De Potterij.

 

OVAM is sinds mei 2015 eigenaar van de Potterij, een verwaarloosde site in de Mechelse binnenstad. De ambitie leeft om op de site een plaats te creëren waar jonge, innovatieve en creatieve ondernemers aan de slag kunnen met projecten in het kader van circulaire economie. Aangezien op het terrein verschillende jaren een droogkuis gevestigd was, is de grond ernstig vervuild met olie chloorhoudende ontvetters.

De Potterij nieuw leven inblazen

Samen met Stad MechelenSociaal huis MechelenVlaanderen Circulair en Thomas More Hogeschool wil de OVAM de site nieuw leven inblazen. Het doel: een circulair laboratorium waar denkers en makers elkaar ontmoeten en kleinschalige productie ruimte krijgt in de stad, met het oog op duurzame ontwikkelingen.

De sanering van De Potterij wordt door de OVAM uitgevoerd en gefinancierd. De saneringskost wordt geraamd op 1.900.000 euro. Die kost overstijgt ruimschoots de waarde van het terrein Vermits de overheid veel geld investeert in de sanering van het terrein, is de OVAM van mening dat het pand een maatschappelijke meerwaarde moet opbrengen.

Om dit te realiseren diende de OVAM een projectvoorstel in voor Terug in Omloop, een initiatief van de Vlaams Bouwmeester dat in oktober 2016 werd goedgekeurd. Buur en Miss Miyagi werden aangesteld als projectregisseur om dit proces in goede banen te leiden.

De Potterij

 

Een trefpunt voor jonge ondernemers met oog op een circulaire economie

De Potterij wordt een ontmoetingsplaats voor jonge, innovatieve ondernemers met een eigenzinnige kijk op circulaire economie. Hierbij ligt de focus om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardvernietiging te minimaliseren. Ook andere thema’s zoals ecologie, stadlandbouw, onderwijs, buurt, cultuur en kennisontwikkeling zullen hier een plek krijgen. Bovendien zal het pand dienen als uitvalsbasis voor activiteiten van de OVAM en Vlaanderen Circulair.

2015-Rapport-deOVAM-SP-volledig-logo-1

De Notenboom heeft in De Potterij een opslagruimte en creatief labo ter beschikking. Bedoeling is om de verkregen materialen te onderzoeken,verwerken. De Notenboom werkt in de nabije toekomst samen met andere organisaties die een eigen werking hebben in de Potterij:  Klusbib, KO LAB   ,

Straathoekwerking Mechelen, Pastel

VOOR ELK KIND EEN GRATIS INSTRUMENT

Tijdens de maanden juli/augustus is De Notenboom dagelijks van de partij in de zoo van Planckendael, een stoer en avontuurlijk dierenpark van 42 hectare met fantastische dieren en coole speelplekken. Je ontmoet er niet alleen nieuwsgierige wasberen, zebra’s en guitige otters, maar ook neushoorns, bonobo’s met fratsen, koala’s, giraffen …  Planckendaestaat garant voor een dagje plezier, avontuur en een heleboel leerrijke ervaringen. Een van deze ervaringen vullen wij in. We leren kinderen, jongeren muziekinstrumenten maken van afgedankte voorwerpen: PVC-buizen, dekzeil, De ogen openen voor afval -en vooral voor de creatieve mogelijkheden ervan- daar draait het in dit project om. Experimenteren, ontdekken, musiceren… dingen die kinderen boeiend vinden. Afgedankte voorwerpen stimuleren jonge creatievelingen om hun originaliteit te uiten en de wereld met andere ogen te bekijken. De bedoeling van dit project is om jongeren enthousiast te maken rond het personaliseren en herinterpreteren van afgedankte voorwerpen.

 

De sessies bestaan uit 4 delen die naadloos in elkaar overlopen

1.Kennismaking met het project adhv actieve voorstelling van instrumentarium.
   Muzikale inleiding 
 

Het aanwezige publiek krijgt een introductie van het hele concept. Kinderen en jongeren krijgen -samen met de ouders, grootouders, begeleiders- op een interactieve manier  een beeld van het eindresultaat:
Op een leuke manier muziek maken op een nooit eerder gezien instrumentarium.

 2. Bouw van TAUROM

Materialen worden voorgesteld.
Stapsgewijs worden alle deelnemers begeleid in de creatie van een eigen instrument.

3. Muzikale activiteit 

 4. Personalisering van instrument