buy essay fast http://listbank.info/

MEER SLAGKRACHT DOOR AMBACHT

Het project ‘Meer slagkracht door Ambacht’ wordt aangeboden voor basisonderwijs, lerarenopleidingen en verschillende graden en richtingen van het secundair onderwijs. De docenten van De Notenboom komen op bezoek in je vaklokaal op het afgesproken tijdstip met het nodige materiaal. 
Er kan op diverse manieren worden samengewerkt: het kan gaan van initiatiesessies tijdens de lessen Muzikale Opvoeding, tot workshops waarbij instrumenten worden gebouwd, tot vormingen die voor leraren worden aangeboden.

Het kwalitatief materiaal dat we gebruiken voor dit project is afkomstig van Vlaamse bedrijven die massaal materialen dumpen die op de afvalberg terecht komen. Duurzame materialen die door leerlingen kunnen worden verwerkt tot nieuwe, originele instrumenten.

In het project ‘Meer slagkracht door ambacht’ worden linken gelegd naar wetenschap, techniek en milieu. Hierdoor zien jongeren verbanden. Het gaat dus niet om het musiceren op zich of om het leren van losse feitjes.

De ogen openen voor afval -en vooral voor de creatieve mogelijkheden ervan- daar draait het in dit project om. Experimenteren, ontdekken, musiceren… dingen die jongeren boeiend vinden. Afgedankte voorwerpen stimuleren jonge creatievelingen om hun originaliteit te uiten en de wereld met andere ogen te bekijken. De bedoeling van dit project is om jongeren enthousiast te maken rond het personaliseren en herinterpreteren van afgedankte voorwerpen.

De initiatiesessies zijn op maat van jongeren. Met een vernieuwende aanpak, een nieuw instrumentarium worden activiteiten aangeboden door professionele docenten. Elke initiatiesessie is voorzien van een degelijke opbouw, veel afwisseling en interactie. Tevens bieden we vormingssessies aan voor leraren MO/PO/TO. Dit project kan worden uitgewerkt tot een omkaderd project dat vanuit een brede invalshoek talrijke verwerkingsmogelijkheden heeft. 

Verloop van de sessie:

Inleiding: doelstellingen van de sessie worden uitgelegd.

Muzikale inleiding: aanbrengen van basisritme

Voorstelling van de verschillende instrumenten adhv eigen klankmogelijkheden en basistechnieken.

Experimenteermoment/verkenningsfase: leerlingen gaan aan de slag met het instrumentarium.

Samenspel: in het samenspel vinden de leerlingen een toepassing voor de elementaire instrumentale verworvenheden. Begeleid door een docent ontwikkelen zij al musicerend onderstaande vaardigheden:

-luister, reactie- en aanpassingsvermogen
-interactie tussen de individuen en de groep
-aanvoelen en inzien van normatieve factoren mbt tempo, karakter, evenwicht, toonzuiverheid, dynamiek, expressie. 

            

 

Jongeren ervaren dat we op selfmade industrials knappe resultaten kunnen bereiken en heel veel musiceerplezier. We gebruiken deze gebouwde instrumenten als volwaardige muziekinstrumenten waarmee we met jongeren al heel snel tot een resultaat komen. 

Voor dit instrumentarium worden de klanken gecombineerd van 5 instrumenten: 

  • Warme sound van de Taurom: een cilindertrom met een slagvlak van koeienvel en een lichaam van PVC. Het is een instrument met bepaalde toonhoogte dat ritmisch, harmonisch -en zelfs melodisch- kan worden gebruikt. De Taurom is op verschillende manieren te bespelen: met drumstok of met de hand. Aan de achterzijde van de Taurom bevindt zich een rond gat. Wanneer dit wordt gedempt, krijgt men een wijziging van toonhoogte.
  • Regarom, de hartslag van de band: de Regarom is een lijsttrom met een slagvlak van bachemateriaal die wordt bespeeld met een drumstok. Als de Regarom wordt bespeeld met de rechterhand, kan de speler met de linkerhand de toon in hoogte laten veranderen door de hand tegen het vel te houden en van boven naar beneden te bewegen. Het rondhout aan de achterkant van de trommel kan dienen als steun voor de stemmende hand. 
  • Smartshaker: rollende bollen van staal: een houten shaker die wat wegheeft van een smartphone. Deze shaker heeft een compact formaat, waardoor u hem goed kunt vasthouden tijdens het spelen. De smartshaker kan worden gebruikt als schudinstrument maar kan ook op een subtiele manier worden bespeeld met de vingers.
  • Krachtige stoten van de Kotilo: de Kotilo heeft een klankbuis uit PVC met een vaste lengte. De enige tonen die voortgebracht worden zijn de natuurtonen. Door de lipspanning te vergroten ontstaat bij het bespelen een reeks boventonen. Het stemmen van dit instrument gebeurt door de flexibeam te schuiven.
  • Sprankelende klanken van de Alufoon: de Alufoon is een slaginstrument bestaande uit gestemde aluminiumbuisjes op een PVC-kader. Deze alubuisjes zijn gerangschikt als een toetsenbord. Je kan erop spelen met speciale kunststof of hard rubberen kloppers. Elke noot heeft een eigen kleur.

Tony Capellán, Mar Invadido / Invaded Sea , 2015. Found objects from the Caribbean Sea. Installation view: Poetics of Relation , Pérez Art Museum Miami, 2015. Collection of the Artist. Photo courtesy of Oriol Tarridas Photography.

De Alufoon

De Regarom

De Taurom

BACK TO THE FUTURE

In een wereld die steeds sneller draait, moet het venster worden opengezet om frisse wind en vernieuwing toe te laten. Voor deze vernieuwing keren we terug naar de rijke traditie waarop we in Vlaanderen kunnen terugvallen: de ambachten. We laten de leerlingen tijdens het klasbezoek en de naverwerking kennismaken een nieuw concept waarbij we de leerlingen de toewijding, passie en liefde laten ontdekken die essentieel zijn voor een goede ambachtsman. 

Het kwalitatief materiaal dat we gebruiken voor de bouw van de instrumenten zijn industriële tegenhangers van de ambachten. De Vlaamse bedrijven die massaal materialen dumpen die op de afvalberg tercht komen. Duurzame materialen die door leerlingen worden verwerkt tot nieuwe, originele instrumenten. 
Probleemoplossend denken, coöperatief leren, stimuleren van onderzoekende vaardigheden en kritisch denken staan hierbij centraal. Hierbij leggen we link naar STEM-onderwijs waarbij de leerling vanuit waarneming die vragen oproept en door onderzoek een antwoord formuleert.

Tijdens de sessie ‘Instrumentenbouw’ -in het vak TO/MO of projectdag- krijgen de jongeren een praktische workshop waarbij instrumenten worden gebouwd. In kleine groepjes, 2 à 3 leerlingen, wordt met de nodige materialen, handleidingsfiches, instructiefilmpje aan de slag gegaan. Met deze workshop wensen we jongeren uit te dagen om zelf op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Elk kind en jongere is van nature actief, ondernemend, kunstzinnig en creatief. Met dit project laten we jongeren intens samenwerken, over de vakken heen, tot het ontdekken van zichzelf. Verder wensen we grenzen te verleggen, openheid stimuleren naar burgerschap, enthousiasme en passie.

 

Er is een hernieuwde belangstelling voor het werken met de handen. Het werken met de handen werkt therapeutisch. Het draagt door het trage en arbeidsintensieve maakproces bij tot onthaasting en versterkt het gevoel van eigenwaarde door het ontdekken en bijschaven van persoonlijke vaardigheden.

De doelgroep van de De Notenboom zijn in de eerste plaats leraren MO. De Notenboom biedt initiatiesessies aan tijdens de lessen muzikale opvoeding door professionele docenten. Deze docenten komen gedurende één week in het muzieklokaal. De initiatiesessies gaan door binnen de reguliere lessenroosters. Het feit dat alles op locatie gebeurt, binnen de bestaande organisatiestructuur van een school en beperkte logistieke vraagt, zorgt ervoor dat alles vlot kan worden georganiseerd. Er wordt aan de leerlingen een financiële bijdrage gevraagd van € 4,20 (met een minimum van 20 leerlingen per klasgroep).